Jaunās Derības grāmatu saraksts

Šis ir saraksts ar 27 Jaunās Derības grāmatām, kas sakārtotas kanoniski saskaņā ar lielāko daļu kristīgo tradīciju.

 • Evaņģēlijs saskaņā ar Metjū
 • Evaņģēlijs pēc Marka
 • Evaņģēlijs saskaņā ar Lūku
 • Evaņģēlijs saskaņā ar Jāni
 • Apustuļu darbi
 • Pāvila vēstule romiešiem
 • Pāvila vēstules korintiešiem
  • Es korintiešiem
  • II korintiešiem
 • Pāvila vēstule galatiešiem
 • Pāvila vēstule efeziešiem
 • Pāvila vēstule filipiešiem
 • Pāvila vēstule kolosiešiem
 • Pāvila vēstules Tesalonikiešiem
  • Es tesalonikiešiem
  • II Tesaloniķiešiem
 • Pāvila vēstules Timotejam
  • Es Timotejs
  • II Timotejs
 • Pāvila vēstule Titam
 • Pāvila vēstule Filemonam
 • Vēstule ebrejiem
 • Džeimsa vēstule
 • Pētera vēstules
  • Es Pēteris
  • II Pēteris
 • Jāņa vēstules
  • Es Džons
  • II Jānis
  • III Jānis
 • Džūda vēstule
 • Jāņa atklāsme