Kopējās izmaksas

Kopējās izmaksas , ekonomikā, visu izmaksu summa, kas uzņēmumam radusies, ražojot noteiktu produkcijas līmeni. To parasti izsaka kā visu fiksēto izmaksu (piemēram, ēkas nomas un smago mašīnu izmaksu) kombināciju, kas nemainās ar saražotās produkcijas daudzumu, un visu mainīgās izmaksas (piemēram, darbaspēka un izejvielu izmaksas), kas mainās līdz ar izlaides līmeni. Ja nemainās fiksētās izmaksas (piemēram, iegūstot lielāku ēku vai iegādājoties vairāk smagās tehnikas), mainīgo izmaksu pieauguma temps, palielinoties izlaidei, ilgtermiņā būs pakāpeniski lielāks, samazinoties papildu izlaides vienību atdevei. . Citiem vārdiem sakot, ilgtermiņā pakāpeniski mazāk produkcijas vienību iegūs papildu mainīgo izmaksu ieguldījums.

Kopējo izmaksu jēdziens tiek izmantots, lai definētu vidējās izmaksas (produkcijas vienības vidējās izmaksas ir kopējās izmaksas, dalītas ar saražoto vienību skaitu) un robežizmaksas (noteiktas produkcijas vienības robežizmaksas ir ražošanas apjoma pieaugums). kopējās izmaksas, kas nepieciešamas šīs vienības ražošanai).